Mastaba van Kagemni

Mastaba van Kagemni was een van Teti’s kanseliers.

De Mastaba van Kagemniwerd ontdekt door Lepsius in 1843 en later vijftig jaar later opgegraven door Jaques Morgan.

De Mastaba van Kagemnistaat ook bekend als Memi.

 

Hij begon zijn carrière als hoogwaardigheidsbekleder onder farao Djedkara-Isesi 5de dynastie. Gedurende de regeringsperiode van Koning Unas, ontving hij de titels rechter en gouverneur.

Onder Koning Teti uit de 6dedynastie werd hij gepromoveerd tot vizier en hoogste rechter van het land.

De inscripties op zijn mastaba bevatten zo’n vijftig andere titels.

Als vizier en uitverkorene van de farao kreeg hij toestemming voor het bouwen van een graf op de begraafplaats vlakbij

de piramide van Koning Teti. Mastaba van Kagemni was gehuwd met Prinses Sesheshet-Nebtynubkhet,

een dochter van Teti. Zij is in het graf afgebeeld aan zijn zijde. In dezelfde scène zien we ook hun zoon Tetianch.

Het grote graf ligt tegenover de piramide van Teti, naast de mastaba van Mereroeka.

 mastaba is vierkant, met zijden van ongeveer 32 meter. De eerste laag en de deur zijn gebouwd met kalksteen uit de omgeving.

 rest van de façade bestaat uit grote blokken kalksteen, waarschijnlijk uit de groeve van Tura,

ten zuiden van het huidige Caïro in Helwan op de rechteroever van de Nijl.

De blokken van 50 centimeter breed, 50 centimeter dik en zo’n 2 meter lang, zijn gemetseld.

Het geheel is soms zo netjes afgewerkt, dat de naden niet te zien zijn onder de reliëfs.

De originele deklaag van kalkstenen tegels is verloren gegaan. De wanden zijn nergens geheel ongeschonden gebleven,

hoewel de achterste ruimtes beter bewaard zijn gebleven dan de eerste.

Acht vertrekken zijn in schitterend hoogreliëf gedecoreerd. Daarnaast zijn er vijf ongedecoreerde opslagruimten.

Veel decoraties laten offerprocessies, het werken op het land en de veeteelt zien.

De visserijscènes behoren tot de mooiste taferelen in het graf. Een aantal kenmerken is bijzonder aan deze mastaba.

De serdab, de beeldenkamer waarin het ka-beeld stond, is volledig afgesloten van de rest van het graf.

Gewoonlijk is de serdab voorzien van een ‘venster’ waardoor het beeld naar buiten kan kijken.

Verder is er een hemeltrap waarvan de functie nog niet bekend en is die voert naar het dak en zijn er twee bootvormige kamers,

die doen denken aan de bootputten van Koning Unas. Volgens archeologen is het niet waarschijnlijk dat er zich boten in hebben bevonden.

De taferelen in de mastaba van Kagemni bevatten voornamelijk de meest geliefde scènes in het Oude Rijk,

namelijk van de jacht en het vissen in de moerassen, de landbouw en het brengen van offers.

In de eerste ruimte zijn de scènes die zich buiten afspelen. Dieper in de mastaba zijn de scènes over het begrafenisritueel te vinden.

De reliëfs bevatten titels van de scènes, een beschrijving van de offergaven en hun herkomst,

de levendige discussies tussen de bedienden en de titels van Kagemni.

uiterst gedetailleerde reliëfs waren voorzien van heldere kleuren tegen een grijszwarte achtergrond

 open plekken, zoals achter de deuren, waren rood geschilderd met zwarte stippen om graniet na te bootsen.

Tegenover de ingang zit Kagemni in een grote papyrusboot terwijl hij toezicht houdt bij het vissen in het moeras.

Het gebied wemelt van de vis. De moerassen geven ook beschutting aan nijlpaarden en krokodillen, getuige de scène waarin een nijlpaard een krokodil aanvalt. Verder zijn hier prachtige afbeeldingen te vinden van libellen, sprinkhanen, kikkers en drijvende waterlelies.

In de volgende ruimte met drie pilaren bevinden zich afbeeldingen van Kagemni terwijl hij toezicht houdt op de herders in de moerassen.

Een kudde steekt een doorwaadbare plaats over waarbij de eerste herder gewapend is met een stok,

waarmee hij de dieren aanmoedigt het water in te gaan. Een tweede herder draagt een klein kalf over zijn schouders.

Eronder zijn twee jongens koeien aan het melken. De laatste jongen probeert de kalfjes tegen te houden die

nog naar hun moeder willen om te drinken.

Iemand anders, gezeten op een papyrusstoel, speent een biggetje van mond tot mond terwijl een kameraad

een kom vasthoudt met het vloeibare voedsel.

De noordwand is gedecoreerd met twee symmetrische scènes van Kagemni, jagend en vissend in het moeras tussen dikke,

hoge papyrusstengels. Vogels vliegen tussen de planten en in het water zijn vele vissen te vinden.

Mannen in kleine bootjes jagen op nijlpaarden met harpoenen en knuppels. De grote dieren kronkelen en brullen van de pijn.

Verder bevinden zich in deze ruimte afbeeldingen van mannelijke dansers, vrouwelijke acrobaten en vrouwen die in hun handen klappen.

De volgende ruimtes zijn gedecoreerd met diverse begrafenis- en offerscènes.

Bedienden dragen een deel van Kagemni’s begrafenisvoorwerpen en zes mannen trekken een slede voort met daarop

de schrijn waarin zich het ka-beeld van Kagemni bevindt.

Een processie van offerdragers met fruit, vogels, vazen met bloemen en bladen en manden vol met broden,

vlees en groenten begeeft zich naar Kagemni.

Tevens zijn hier afbeeldingen te vinden van volières, scènes over het vangen van vogels in een net en

het gedwongen voederen van ganzen.

In een gedeeltelijk bewaard gebleven register is te zien hoe hyena’s worden vetgemest.

 samenwerking van twee mannen is nodig om deze dieren te voeren.  een houdt het dier bij de poten vast terwijl

de ander het voer in de mond propt. Een ander register toont hoe vee wordt gefokt in de stallen.

De wanden van de grafkamer en die van de nis aan de westkant waar de sarcofaag zich bevindt,

zijn gedecoreerd met afbeeldingen van offers en inscripties, inclusief een lange lijst van offergaven.

De sarcofaag is versierd met Kagemni’s naam en titels.

Het deksel is verschoven door rovers die het hebben opgetild en weer hebben laten vallen.

Erin bevond zich een ernstig beschadigde houten kist, waarvan het deksel en de zijwanden op het lichaam van Kagemni waren gevallen.

De reeds in de oudheid geschonden mummie, overvloedig gewikkeld in linnen, lag met zijn hoofd naar het noorden

en werd nog steeds omringd door twee grote albasten neksteunen en minstens drie stokken en houten ceremoniële scepters.

 

Kagemni was een vizier van het vroege deel van de regering van koning Teti van de zesde dynastie van Egypte. Kagemni’s vrouw Prinses Sesheshet-Nebtynubkhet was een dochter van Koning Teti.

Kagemni had een groot aantal titels. Hij was toezichthouder van de twee huizen van goud en een zanger van de twee schatkisten. Hij heeft ook verschillende religieuze standpunten gehouden, waaronder die van Hogepriester Re en Stolist of Min.

Andere taken waren gerelateerd aan het koninklijk paleis: toezichthouder van de twee kamers van de koning’s versiering,

directeur van de huizen van de Witte en rode kroon,  bewaarder van de hoofd ornamenten.

Kagemni heeft als vizier ook de posities van toezichthouder van de schriftgeleerden van de documenten van de koning,

toezichthouder van alle werken van de koning en toezichthouder van de zes grote rechtbanken.

De grafkamer bevatte een stenen sarcofaag met een houten kist erin en de mummie.

Egypte 4 All Reizen