MAIA NURSER TUTANKHAMON

MAIA NURSER TUTANKHAMON was een oud-Egyptische ambtenaar; hij bekleedde zeer hoge functies aan het einde van de 18e Dynastie tijdens de regeringen van TutankhamonEje en Horemheb.

Zijn titels waren o.a. Waaierdrager aan de rechterzijde van de koning, Opzichter van het schathuis, Opzichter van het werk in de necropolis, en Leider van het festival van Amon in Karnak.

Het leven van Maya en Merit was de zoon van een ambtenaar genaamd Iuy en diens echtgenote Weret.

Het leven van Maya en Merit Hij was getrouwd met Merit, die de titel Zangeres van Amon droeg.

Hun dochters Mayamenti en Tjauenmaya zijn ook afgebeeld in het graf van Maya en Merit in Sakkara, evenals Maya’s halfbroer Nahuher.

Over het begin van Maya’s leven is weinig bekend; mogelijk begon hij zijn carrière tijdens de regering van Amenhotep III. Mogelijk is hij dezelfde persoon als een koninklijke schrijver genaamd Maya die in regeringsjaar 34 wordt genoemd.

Uit de regeringsperiode van Tutankhamon is hij echter goed bekend.

Zijn titel Opzichter van het schathuis is te vergelijken met een minister van financiën.

Hij herstelde de graven van verschillende koningen in het Dal der Koningen in de jaren na Tutankhamon en Eje.

Hij liet een persoonlijke notitie achter op een muur in het graf van Thutmoses IV, waarin wordt vermeld dat hij in opdracht van de koning het graf restaureerde.

MAIA NURSER TUTANKHAMON

in de belastingen en overzag bouwwerkzaamheden voor deze farao’s, waaronder de aanleg van hun graven en de voorbereidingen voor hun begrafenis.

In het graf van Tutankhamon zijn twee voorwerpen gevonden die een persoonlijk geschenk van Maya aan de koning waren:

een sjabti en een figuurtje van de koning als Osiris. Beide voorwerpen dragen een inscriptie waarin Maya wordt vermeld.

Hij overleed waarschijnlijk in of rond regeringsjaar 9 van Horemheb.

In jaar 8 wordt hij nog genoemd als verantwoordelijke voor het innen van de belastingen van het hele land en voor het doen brengen van offers aan de goden.

Hij is afgebeeld in graf TT50 van Neferhotep, godsvader (een priester) van Amon.

Hier staat hij tussen koning Horemheb en de viziers, wat aangeeft dat hij een nauwe relatie met de koning had.

Tijdens de regeringen van Echnaton, Tutankhamon en Eje was Horemheb generaal;

Maya en Horemheb moeten elkaar goed gekend hebben als hooggeplaatste hovelingen.

Het graf van Maya en Merit

Toen Richard Lepsius in Egypte was als leider van de Pruischise expeditie. Hebben ze Sakkara bezocht in 1843, en Lepsius heeft toen al het graf van Maya & Merit gedeeltelijk onderzocht. 

Er zijn toen verschillende blokken uit het graf meegenomen en in het museum van Berlijn terecht gekomen.

Helaas zijn deze blokken zo beschadigd dat ze als verloren moeten worden beschouwd.

Maar gelukkig zijn er toen al goede tekeningen van gemaakt zodat we toch nog kunnen zien wat er op de blokken heeft gestaan Lepsius heeft het dubbelbeeld nog op zijn plaats gezien maar het was te zwaar beschadigd om mee te nemen.

Maar achter het beeld zaten reliefs die hij wel wilde hebben.

Hij heeft daarom het beeld van zijn voetstuk geduwd wat daardoor met de neus in het zand terecht kwam.

Toen het graf in 1986 weer werd terug gevonden, door de Nederlandse expeditie onder leiding van Maarten Raven en Rene van Walsem, lag het nog steeds met de neus in het zand.

Maar de onderzoekers konden daardoor wel zien dat het beeld uit een blok steen was gemaakt dat uit het oude rijk kwam want er stond en relief onderop. Ook kwamen ze erachter dat het blok bij de causeway van koning Unas vandaan kwam.

Maar het beeld staat weer overeind een tweede dubbelbeeld staat al sinds 1828 in het Rijksmuseum van Leiden in Nederland samen met twee enkele beelden een van Maya en de andere van zijn vrouw Merit.

Want voor Lepsius was er al bezoek geweest in 1825 en hebben de 3 beelden al meegenomen.

En zijn ze in een grote collectie belandt die door het Rijksmuseum in een keer is aangekocht in 1828.

In de Chr. Periode zijn er een aantal blokken uit het graf gebruikt in het klooster wat in de buurt staat Apa Jeremias.

Deze blokken zijn terug gevonden door James Quibell in 1910 en zijn nu in het museum in Cairo.

Het graf is grotendeels weer helemaal opgebouwd van kleisteen zoals de pyloon en de magazijnen en de kapelen.

Maar ook de reliefs van de grafkamers zijn verhuisd iets wat in Sakkara toch al heel uniek is want de grafkamers zijn daar niet beschilderd.

Maar helaas waren de originele grafkamers die onder de vloer door van de tweede hof lagen erg slecht en veel

van de reliefs waren van de muur afgevallen.

Jacobus van Dijk heeft toen samen met de 2 andere collega’s een plan ontworpen om een hele nieuwe ruimte

te maken onder de eerste hof. Maar dan zouden de nieuwe kamers wel achter elkaar komen in plaats van verschillende hoogten.

Zogedaan de nieuwe kamers zijn er gekomen en de reliefs zijn weer prachtig op hun plaats.

Het hele graf is uitgevoerd in een witte ondergrond en alle figuren zijn geel.

Nu werd geel gezien als goud en daar de egyptenaren geloofden dat goud het vlees van de zonnegod Ra was en

dat de botten der goden van zilver waren gemaakt.

Egypte 4 All Reizen