Koning Unas

De piramide van Koning Unas was in de oudheid al erg vervallen, maar werd in de oudheid al voor een eerste keer hersteld door de hogepriester van Ptah en de zoon van Koning Ramses II, Prins Chaemwaset.

Deze liet de piramide restaureren en bracht de naam van Unas weer op het monument aan. De piramide was al bezocht door John Shae Perring en Karl Richard Lepsius in de 19e eeuw, maar het zijn de Italiaanse archeologen Gaston Maspero en Alessandro Barsanti die de eerste grondige onderzoeken deden.

Koning Unas In de 20e eeuw werd het complex verder onderzocht door Cecil Firth en Jean-Phillipe Lauer.

De daltempel is zoals de meeste tempels zeer slecht bewaard en de meeste stenen werden herbruikt in andere monumenten.

Oorspronkelijk lag er waarschijnlijk een kade en een haven naast de daltempel.

De processieweg is nog gedeeltelijk bewaard gebleven. De processieweg ligt ten oosten van de piramide en loopt niet helemaal recht, maar maakt twee zijsprongen om bouwtechnische redenen. In totaal was ze 666 meter lang.

De processieweg is gedeeltelijk geplaveid met materiaal uit oudere gebouwen. Op de muren van de processie weg staat een afbeelding van graatmagere mensen, waardoor sommigen hebben gespeculeerd dat er sprake kan zijn van een hongersnood tijdens het bewind van Unas.

Hiervan staat een afbeelding op de wanden van de Causeway. Unas was de laatste farao van de vijfde dynastie, en er zou een korte periode van sociale instabiliteit na zijn dood geweest kunnen zijn, hij stierf zonder mannelijke erfgenaam.

Er is een theorie dat zijn Dochter Idut de regering overgenomen zou hebben voordat zij trouwde met Teti die het van haar heeft overgenomen  en die de 6e en laatste dynastie van het oude-rijk stichtte.

Een ander verhaal is dat de mensen die op de afbeelding staan niet egyptenaren waren. En dat er in het buitenland een hongersnood was en dat de koning heeft geholpen.

De dodentempel in het oosten is zwaar beschadigd. Het plan van de dodentempel is erg gelijkend op die van Djedkare Isesi.

Via de processieweg kwam men eerst in een vestibule die daarna uitkwam op een centrale binnenhof met daarachter de eigenlijke tempel.

De piramide heette in de oudheid ‘Volmaakt zijn de verblijven van Unas’ en ze had een oorspronkelijke hoogte van 105 meter en de zijden waren 57,5 meter lang.  piramide is vrij zwaar beschadigd en enkel de kalkstenenbekleding aan de zuidkant is bewaard.

 ingang van de piramide ligt zoals gewoonlijk in het noorden en via twee gangen komt men in het onderaardse complex.

Er is een antichambre die uitkwam op enerzijds een kapel in het oosten en de grafkamer in het westen. De kamers zijn versierd met teksten en sterren aan het plafond.

In deze piramide is het voor het eerst dat er religieuse teksten op de muren waren aangebracht  de zogenaamde Piramide-teksten.

Deze teksten werden daarna in iedere piramide aangebracht gedurende de 6e dynastie. Maar de teksten van Unas bevatten verzen en spreuken die niet waren opgenomen in de latere exemplaren.

 piramide teksten waren bedoeld om de koning te helpen bij het overwinnen van vijandige krachten en machten in

de onderwereld en dus samen met de zonnegod Ra, zijn goddelijke vader in het hiernamaals.

 koning ging dagelijks in de onderwereld varen met Ra over de hemel in een zonneboot.

Egypte 4 All Reizen