KONING TETI

KONING TETI Tijdens de regering van Teti begonnen hoge ambtenaren grotere Mastaba’s voor zichzelf te bouwen.

Zijn vizier en schoonzoon, Mereruka, bouwde een mastaba-graf in Sakkara, die  bestaat uit 33 kamers, het is het grootste bekende graf voor een Egyptische Edelman wat momenteel bekend is.

Dit wordt beschouwd als een teken dat de rijkdommen van Egypte van de central macht, overgingen naar de ambtenaren, een langzaam proces dat uiteindelijk tot de val van het Oude-Rijk zou leidden.

Manetho stelt dat Teti door zijn paleiswachters in een haremplot vermoord is, maar hij kan door de usurper Userkare vermoord zijn.

Hij werd begraven in de koninklijke necropolis in Sakkara.

Zijn piramidecomplex is omringt met de mastabas van ambtenaren uit zijn regering.  Koning Teti zou 12 jaar geregeerd hebben.

Zijn grote Koningin was Prinses Idut de dochter van Koning Unas zijn voorganger en laatste koning van de 5e dynastie, Teti stichtte een nieuwe Dynastie de 6e.

Piramide van Teti

De piramide van Teti kreeg de naam ‘Eeuwig zijn de verblijven van Teti’,

maar ondanks zijn naam werd de piramide in het oude Egypte al gebruikt als steengroeve.

In de 19e eeuw werd de piramide onderzocht door onder andere Lepsius en Gaston Maspero en sinds

de jaren 50 vooral door Franse egyptologen zoals Jean Leclant.

De daltempel en processieweg werden reeds in de oudheid vernield en er is nog maar weinig onderzoek naar gedaan.

Ze lagen zoals gewoonlijk ten oosten van de piramide en van de processieweg is alleen nog maar het einde zichtbaar.

De dodentempel was ook al in de Tweede Tussenperiode afgebroken en had hetzelfde grondplan als de dodentempel van Djedkare Isesi.

Deze was gekenmerkt door een groot binnenhof en rondom waren er magazijnen.

De piramide was oorspronkelijk 52,2 meter hoog en elke zijde mat 78,5 meter. De piramide is zeer slecht bewaard.

Het plan van de piramide is zeer regelmatig: De ingang bevond zich in het noorden en er stond vroeger een kleine kapel bij.

Via een ondergrondse gang kwam men dan in de vestibule.

 Deze bevat een grote sarcofaag van behken-steen en op de grafkamer zijn er piramideteksten aangebracht.

 

Egypte 4 All Reizen