Het Serapeum bij Alexandrië

Het Serapeum bij Alexandrië Deze is gebouwd door Ptolemaes I en Pompey’s pilaar is een er een onderdeel van, maar het Serapeum was gewijd aan de god Serapis.  gehele Serapeum is vernietigd in 391 na Chr. En er zijn nog verschillende overblijfselen zoals de sfinxen, een grote scarabee en de pilaar. Serapeum is de Latijnse naam voor een tempel, of een ander religieus bouwwerk.

Serapis is een samenvoeging tussen Osiris en de stiergod Apis. Het beroemde Serapeum bevond zich in Alexandrië.

Maar het Serapeum speciaal voor de Apis-stier dat in Sakkara ligt is veel ouder maar heeft dezelfde naam.

Het Serapeum van Alexandrië werd onder Ptolemaeus III en Euergetes I gebouwd, 246221 v.Chr. Het bevond zich in het zuidwestelijke deel van Alexandrië.

De bekende pilaar van Pompey, werd in het jaar 297 n.Chr. door keizer Diocletianus opgericht. Behalve als tempel had het Serapeum ook een andere functie. Een deel van de collectie van de beroemde Bibliotheek van Alexandrië was er ondergebracht.

Volgens de historicus Diodoros Siculus was het Serapeum een dependance van de grote bibliotheek.

De boeken in het Serapeum waren voor geleerden, die niet bij het Mouseion waren aangesloten, en de boeken waren kopieën van boeken van de grote bibliotheek.

Het Serapeum werd in het jaar 392 na Chr., door monniken onder leiding van patriarch Theophilus van Alexandrië op basis van een edict van keizer Theodosius I geplunderd en vernietigd. De boeken werden in een boekverbranding vernietigd. Auguste Mariette ontdekte in 1851 in Sakkara, de necropolis van Memphis, de dromos van een sfinxenlaan van Nectanebo I die naar de tempel van Nectanebo II liep. Daarvandaan liep weer een andere dromos richting het Serapeum. Dit was de begraafplaats van de Apis-stieren.

Sinds Amenhotep III werden in Sakkara stieren begraven, maar Ramses II liet zijn zoon Chaemwaset, hogepriester van Ptah in Memphis, een ondergrondse galerij met kleinere gewelven aanleggen.

Psammetichus I voegde er een grotere galerij aan toe met grotere gewelven. De Apis-stieren werden begraven in grote sarcofagen, ieder afzonderlijk in een grafkamer. In de muren die de kamers afsloten zijn ook stela’s gemetseld, met gegevens van de regeringsperiode van een bepaalde farao. De laatste stier werd hier begraven ten tijde van Cleopatra VII.

Egypt 4 All Travel