Ben Ezra synagoge

De Ben Ezra-synagoge is gelegen in het Oud Caïro

De eerste synagoge was gemaakt in een oude christelijk kerk uit de 4de eeuw. Waarvan de Kopten waren gedwongen om het gebouw te verkopen om de belasting te kunnen betalen aan Ibn Tulun in de 9de eeuw

Dus in 882 verkocht de patriarch van de Koptisch-orthodoxe kerk van Alexandrië de kerk en haar terreinen aan een groep joden.

Er zijn verschillende legendes hier bij de Ben Esra. Nu is het een soort waterput maar dat zou de plaats zijn waar de dochter van de farao, Moses in zijn rieten mandje heeft gevonden. En Maria heeft hier water gebruikt om Jezus te wassen

Dit was de synagoge wiens geniza of opslagruimte in de 19de eeuw werd gevonden met een schat aan verlaten Hebreeuwse, Aramese en Joods-Arabische heilige manuscripten.

De verzameling, bekend als Caïro Geniza, werd op aandringen van Solomon Schechter naar de universiteit van Cambridge in Engeland gebracht.

Het is nu verdeeld tussen verschillende academische bibliotheken, waarvan de meerderheid wordt bewaard in de bibliotheek van de universiteit van Cambridge.

Ben Ezra als instelling is oud en heeft in zijn geschiedenis minstens drie gebouwen bezet. Er zijn veel grote en kleine renovaties geweest.

Het huidige gebouw dateert uit 1890.

De datum van oprichting van de Oude  Ben Ezra-synagoge is niet bekend

Er is weinig bekend over het oorspronkelijke gebouw

Rond 1012 beval Fatimid-kalief Al-Hakim bi-Amr Allah de vernietiging van alle Joodse en christelijke plaatsen van aanbidding.

De originele Ben Ezra-synagoge werd afgebroken, “de bakstenen en het hout werden verkocht voor schroot.

De volgende kalief Ali az-Zahir stond wederopbouw van christelijke en Joodse instellingen toe en de synagoge werd herbouwd in de periode 1025-1040.

Studie van een gebeeldhouwde torah ark deur, werpt een licht op de geschiedenis van de renovaties van de synagoge.

De deur is gezamenlijk eigendom van het „Walters Art Museum‟ in Baltimore en het „Yeshiva University Museum‟ in New York.

Historisch gezien hebben synagogen een geniza of bewaarplaats voor verouderde documenten die de naam van God bevatten, omdat de Joodse leer leert  dat dergelijke papieren met eerbied bewaard moeten worden en dan uiteindelijk op een begraafplaats worden begraven.

Het 11de-eeuwse gebouw bevatte een ongewoon grote geniza, twee verdiepingen hoog. Sommige documenten die eraan werden toegevoegd, waren opgeslagen in het vorige gebouw en het oudste gedateerde document is ongeveer 150 jaar ouder dan de geniza zelf.

Documenten bleven zich daar ongeveer 850 jaar lang ophopen.

In 1168 verwoestte een opzettelijke brand veel van de stad Fustat waar de synagoge zich toen bevond.

Fustat is nu een deel van Caïro.

De islamitische vizier Shawar beval de stad te laten verbranden.

Ook in 1168 vestigde de Joodse filosoof, arts en astronoom Maimonides zich in Fustat,

op korte loopafstand van de synagoge van Ben Ezra.

Hij woonde daar tot zijn dood in 1204.

Maimonides werd Nagid of leider van de Egyptische Joodse gemeenschap in 1171 en als een volgeling van de Babylonische Talmoed,

was hij geen “lid” van Ben Ezra.

Veel van de geniza documenten, waaronder sommige in zijn eigen handschrift, bespreken zijn leven en werk en zijn de belangrijkste primaire biografische bronnen van hem.

De stijl van de gravure op de arkdeur van Torah is onverenigbaar met die van het Fatimid kalifaat 909- 1171 n. Chr. en is meer representatief voor het Mamluk sultanaat 1250-1571 n. Chr, specifiek de 15de eeuw.

Een medaillon dat de deur siert is ontworpen met een motief dat gebruikelijk is voor het boekbinden van die periode.

Het is bekend dat een 15de-eeuws vuur in de synagoge de bimah of preekstoel heeft beschadigd. Een theorie is dat hout uit de beschadigde bimah werd hergebruikt om een nieuwe deur te maken voor de Thora-ark. De synagoge werd gerepareerd en gerenoveerd in 1488.

Egypte 4 All Reizen